CZYTAJ Z CIM

Sezon ogórkowy w pełni, a Ty zastanawiasz się, jaką książkę zabrać ze sobą na wakacyjne podróże? CIM spieszy z pomocą i proponuje kilka lektur wybranych przez naszych ekspertów.

Niektóre pozycje należą do lżejszych; inne ważą co najmniej pół kilo (Piketty). Ale wszystkie łączy jedno – poszerzają intelektualne horyzonty. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie. A zatem: legite! Czytaj więcej

DELEGACJE UE: DYPLOMACJA RÓŻNYCH PRĘDKOŚCI

ANITA SĘK

Jeśli kolejną najnowszą książkę akademicką dotyczącą polityki zagranicznej i/lub dyplomacji Unii Europejskiej otwiera (tak wiele razy już powielane) pytanie Henry’ego Kissingera, byłego Sekretarza Stanu USA: „Do kogo mam zadzwonić, jeśli chcę rozmawiać z Europą?”, poparte starymi rozważaniami na starty temat, jak to wiele do integracji europejskiej w dziedzinie stosunków zewnętrznych wniósł Traktat z Lizbony, to już wtedy wiesz, że przez pięć lat, to jest od czasu pierwszych ocen wejścia w życie wspomnianego traktatu, niewiele się w polityce zagranicznej UE zmieniło. Niemniej, z dysertacją doktorską młodej profesor Frauke Austermann European Union Delegations in EU Foreign Policy. A Diplomatic Service of Different Speeds (Palgrave Macmillan, wrzesień 2014, 222 strony) warto się zapoznać. Jest to dobra pozycja wyjściowa dla nowicjuszy, bądź tych, co chcą sobie powtórzyć historię i teorię integracji europejskiej w zakresie badań nad polityką zagraniczną UE. Zaawansowanym w temacie polecam ominąć pierwsze rozdziały i rozpocząć lekturę od części 5. „Measuring European Diplomacy Centralization”. Czytaj więcej

PRZYBLIŻAMY ŚWIAT?

BARBARA MARCINKOWSKA, Redaktor naczelna

Grudzień to zazwyczaj czas podsumowań działalności różnych instytucji i organizacji.  Dla nas – członków Centrum Inicjatyw Międzynarodowych i autorów tego bloga – jest to czas tym bardziej szczególny, iż przypomina o naszych początkach. CIM powstało w 2010 roku właśnie w grudniu i od tego czasu zimowym podsumowaniom towarzyszy refleksja nad naszą działalnością. Blog był jednym z pierwszych CIMowych projektów – miejscem, w którym w myśl naszego motta możemy przybliżać świat naszym czytelnikom i sympatykom. I staramy się go przybliżać już od czterech lat. A czym żył blog w 2014 roku? Jakie wydarzenia nasi autorzy uznali za najistotniejsze? Przeczytajcie! Czytaj więcej

PODSUMOWANIE „AGORY XXI WIEKU”: PAŃSTWO W KRYZYSIE, KRYZYS W PAŃSTWIE?PODSUMOWANIE „AGORY XXI WIEKU”: PAŃSTWO W KRYZYSIE, KRYZYS W PAŃSTWIE?

WOJCIECH GIL

3 grudnia w Krakowie odbyła się piąta debata w ramach organizowanego przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Inicjatyw Międzynarodowych projektu „Agora XXI wieku”. Tym razem, do przedyskutowania tytułowych problemów kryzysu w państwie, pomysłodawcy inicjatywy zaprosili przedstawicieli Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości (Marcin Chmielowski), Ruchu Młodych (Hubert Mamok), Klubu Jagiellońskiego (Paweł Musiałek) oraz Stowarzyszenia Młodych Demokratów (Jakub Przybylski). Za moderację debaty odpowiedzialny był twórca projektu, reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rafał Bill.

Jako pierwszy z prelegentów głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia Młodych Demokratów. Jakub Przybylski rozpoczął swoje wystąpienie zdecydowanym zaprzeczeniem jakoby istniał w Polsce jakikolwiek kryzys. Dodał on, że pomimo występowania pewnych problemów w państwie, z racji zdezawuowania tytułowy termin nie jest właściwym określeniem. Przybylski, w odpowiedzi na pytanie o dalekosiężną wizję rozwoju przyznał, że istnieje jej faktyczny brak na poziomie państwowym, m.in. z powodu wytyczania już konkretnych ścieżek rozwoju przez Unię Europejską, a także przez niedobór organizacji eksperckich zajmujących się aspektami gospodarczymi i społecznymi. Za największy współczesny problem, reprezentant Młodych Demokratów uznał kryzys zaufania społecznego, na której to płaszczyźnie według niego termin „kryzys” jest już pojęciem adekwatnym. Czytaj więcej

PIĘĆ MIESIĘCY W BUNDESTAGU, CZYLI MIĘDZYNARODOWE STYPENDIUM PARLAMENTARNE

ALEKSANDRA RADZIWOŃ

Za dwa tygodnie kończę staż w niemieckim parlamencie, który odbywam w ramach Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego 2014. Przez pięć miesięcy miałam okazję uczestniczyć w obradach komisji parlamentarnych i posiedzeniach plenarnych niemieckiego Bundestagu oraz obserwować, jak nasi sąsiedzi tworzą swoje ustawodawstwo i prowadzą politykę. Takiego doświadczenia nie zastąpi wiedza z żadnego podręcznika.

Od 28 lat niemiecki Bundestag wraz z trzema berlińskimi uniwersytetami – Uniwersytetem Humboldta, Uniwersytetem Technicznym i Wolnym Uniwersytetem Berlina – prowadzi międzynarodowy program staży parlamentarnych dla młodych absolwentów, głównie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Początkowo program skierowany był jedynie do młodych naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne (Internationales Parlaments-Stipenium, IPS) rozciągnął się na ponad 30 krajów obejmując oprócz Europy Środkowo-Wschodniej, Francji, USA i Izraela, także państwa kaukaskie, Bałkany oraz kraje arabskie (Tunezja, Liban, Egipt i Palestyna). Od przyszłego roku do programu dołączą również Grecja i Turcja.

IPS daje młodym absolwentom możliwość odbycia 5-miesięcznego stażu w samym sercu niemieckiej demokracji. Każdy z kandydatów zostaje przydzielony do biura jednego z posłów Bundestagu, gdzie ma okazję włączyć się w pracę merytoryczną oraz z bliska obserwować funkcjonowanie niemieckiego parlamentaryzmu. Poza pracą w biurze IPS obejmuje wiele dodatkowych wydarzeń: uczestnictwo w wykładach uniwersyteckich, spotkania w fundacjach politycznych, wyjazdy naukowe, jak również przygotowywanie indywidualnych i grupowych projektów. Czytaj więcej

BEZPIECZEŃSTWO – WARTO ROZMAWIAĆ

DAMIAN DOMAŃSKI,  AON

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych patronowało seminarium „Bezpieczeństwo – Warto rozmawiać” zorganizowanemu 28 maja 2014 r.  przez Koło Naukowe CIRUS działające przy Akademii Obrony Narodowej. Tematem przewodnim seminarium były nowe wyznaczniki strategii bezpieczeństwa państw, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. dr Darius Juszczak z Columbia University (DELTA Consluting – Kuwait) oraz dr Janusz Kazimierz Tanas z Swinburne University of Technology (Australia). Nie zabrakło również przedstawicieli ambasad Stanów Zjednoczonych i Australii w Polsce, a także gości z wielu innych ośrodków naukowych w tym m.in. z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, czy Wojskowej Akademii Technicznej.

Seminarium podzielone zostało na dwie sesje plenarne. Ceremonii otwarcia przewodniczył Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk prof. zw. dr hab. inż. Maciej Marszałek. Dziekan powitawszy gości, kadrę i studentów, wygłosił przemówienie, w którym wskazał przede wszystkim na fakt, że tego rodzaju spotkania są bardzo ważnym elementem dydaktyczno – naukowym. Głos zabrał także Prodziekan ds. naukowych WBN prof. zw. dr hab. inż. Waldemar Kitler, który jednoznacznie wskazał na siłę integracji, kształcenia i wychowywania studentów oraz młodych naukowców poprzez właśnie pobudzanie zainteresowania sprawami szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Czytaj więcej

Pokłosie Arabskiej Wiosny, niezdecydowana Ukraina, europejskie problemy z imigrantami i zmiany w polskiej dyplomacji – czyli czym nas zaskoczył 2013 rok

BARBARA MARCINKOWSKA, Redaktor naczelny

LOGO BIULETYN CIMKoniec roku to tradycyjny czas podsumowań. My, podsumowując kolejny rok naszej działalności, chcielibyśmy przypomnieć czym żyły Polska, Europa i świat – a tym samym nasz blog – przez ostatnie dwanaście miesięcy. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w tym podsumowaniu poprzez dyskusję, pytania, komentarze. To również Wy, Drodzy Czytelnicy, decydujecie o tym co było najważniejszym wydarzeniem 2013 roku i o czym chcielibyście u nas przeczytać w 2014. Czytaj więcej

2012 – rok konfliktów, wyborów i zmian

BARBARA MARCINKOWSKA

CIMLOGONIEBcopyRok 2012 obfitował w interesujące wydarzenia, zarówno z punktu widzenia każdego internacjologa, jak  i osób zainteresowanych wydarzeniami na świecie. Autorzy bloga Centrum Inicjatyw Międzynarodowych starali się podejmować te najciekawsze tematy, dostarczając Wam, drodzy czytelnicy, niezbędnej wiedzy i podstawy do refleksji. Nieraz bywało tak, że dane wydarzenie komentowaliśmy jako pierwsze medium na polskim rynku, co sprawia nam niemałą satysfakcję. Cieszymy się również, że doceniacie nasze zaangażowanie i coraz liczniej i chętniej odwiedzacie naszego bloga. Dajecie nam energię do dalszego działania. Dzisiaj zachęcam Was do zapoznania się z podsumowaniem roku 2012 na blogu CIM: Jakie wydarzenia były najistotniejsze z punktu widzenia naszych ekspertów? Które z artykułów doceniliście najbardziej? Przeczytajcie!

Czytaj więcej

Weimar Youth Forum 2012

Weimar_Triangle (licencja cc)ALEKSANDRA SZUMILAS

On November 30th, 21 motivated young people from France, Germany, Belgium and Poland gathered in Warsaw to participate in yet another three-day-long edition of the Weimar Youth Forum, this time held in Poland. The idea to bring the WYF to Warsaw came from one of the members of the Centre for International Initiatives, Aleksandra Radziwoń, who was the coordinator of this amazing project. Apart from the CII, the project was possible as a result of the cooperation with Conférence Olivaint, Studentenforum im Tönissteiner Kreis and Notabene and thanks to our great partners: Konrad Adenauer Stiftung, Robert Schuman Foundation and the Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit and Komitee zur Förderung der Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammenarbeit. Czytaj więcej

Prof. Richard Pipes o rosyjskiej opinii publicznej na Warsaw East European Conference 2012

ANITA SĘK, Youth Eastern Partnerhsip Programme

380 uczestników z całego świata: eksperci akademiccy, studenci, doktoranci, dziennikarze, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, fundacji i think-tanków, w tym prawie 150 prelegentów, głównie z Polski, Ukrainy i Rosji oraz krajów bałtyckich, kaukaskich i wyszehradzkich, Białorusi, Mołdowy, Rumunii, Francji, Belgii, Holandii, Grecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Australii, uczestniczyło w trwającej cztery dni (15 – 18 lipca br.)  międzynarodowej konferencji Warsaw East European Conference 2012 „Old and New. Past, Present and Future of the Post-Communist World”, zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Czytaj więcej