O nas

Kim jesteśmy?

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych (CIM) to niezależny i apolityczny think-tank, skupiający swoją działalność na badaniu i analizowaniu zagadnień z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzynarodowych zostało założone w 2010 roku przez młodych ekspertów związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Warszawskim. Zrzesza osoby, które dysponują wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu stosunków międzynarodowych i na co dzień zajmują się problematyką międzynarodową, tj. doktorów, doktorantów, pracowników administracji publicznej i sektora pozarządowego.

Nasza misja

Misją Centrum Inicjatyw Międzynarodowych jest popularyzacja problematyki stosunków międzynarodowych i aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i za granicą. Chcemy brać udział w debacie publicznej, dotyczącej najważniejszych problemów współczesności, chcemy tworzyć klimat wzajemnego zrozumienia, wymiany doświadczeń umiejętności i idei, chcemy budować stowarzyszenie osób otwartych, stawiających na własny rozwój w interakcji ze światem. Punktem odniesienia są dla nas bieżące wydarzenia międzynarodowe, oparciem zaś szeroko pojęte – europejskie i polskie dziedzictwo kulturowe. Nasza inicjatywa nie ma profilu ideologicznego ani politycznego.

Eksperci CIM

Zespół Ekspertów Centrum Inicjatyw Międzynarodowych skupia specjalistów posiadających doświadczenie zawodowe w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, urzędach państwowych, europejskich i polskich think-tankach oraz korporacjach transnarodowych. Prowadzą działalność naukowo-badawczą w swoich obszarach, przedstawiają wyniki swoich badań na międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz w publikacjach naukowych. Celem Ekspertów CIM jest profesjonalizacja i rozwój polskiej debaty nad stosunkami międzynarodowymi.

Co robimy?

  • Publikacje (artykuły, analizy, raporty)
  • Komentarze w mediach
  • Organizacja wydarzeń: konferencje, debaty, seminaria naukowe, szkolenia