NARUSZONE BEZPIECZEŃSTWO I GRUNTOWNE ZMIANY U STERÓW WŁADZY: PODSUMOWANIE 2016 ROKU NA BLOGU CIM

BARBARA MARCINKOWSKA, REDAKTOR NACZELNA  BLOGA CIM

Nowy rok na blogu CIM zaczynamy od podsumowania tego, co było dla nas ważne w roku 2016. A działo się dużo. Sytuacja na arenie międzynarodowej stale dostarczała nam tematów do pisania, zarówno tych z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, jak i dotyczących sytuacji politycznej wybranych państw. Czytaj więcej

NA POŁUDNIE OD LAMPEDUSY – LIBIA, PAŃSTWO UPADŁE (?)

PAULINA WOJCIECHOWSKA

Fot: Michel Reimon/Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook

Korytarz prowadzący do sali plenarnej Parlamentu Europejskiego i długa lista nazwisk. Nie gości, dziennikarzy, czy innych ważnych osobistości. Lista ofiar – długa na 100 metrów, zawierająca nazwiska 17306 imigrantów, którzy w ostatnich latach zginęli na Morzu Śródziemnym płynąc do Europy. Pojawiła się ona w Parlamencie, kiedy seria utonięć stała się wyjątkowo „medialna”. Między 13 a 20 kwietnia zginęło bowiem ponad 1200 osób, płynących głównie z Libii. Jednak niewielka część z nich to Libijczycy. Do ogarniętej wojną Libii przez niestrzeżone granice na pustyni napływają uchodźcy z innych państw regionu (głównie Erytrei, Etiopii, Somalii, Syrii, Palestyny, Sudanu, Iraku). Organizujący niebezpieczny transport przemytnicy są bezkarni. W Libii bowiem trwa wojna. Czytaj więcej

AMERYKANIE SĄ Z MARSA, A EUROPEJCZYCY Z WENUS? NIEMIECKA KULTURA STRATEGICZNA W KONTEKŚCIE KRYZYSU UKRAIŃSKIEGO

RAFAŁ SMENTEK

Zakończona niedawno 51. edycja Monachijskiej Konferencji Polityki Bezpieczeństwa była przydatnym przeglądem najważniejszych bieżących kwestii międzynarodowych oraz doskonałym miernikiem aktualnego stanu relacji pomiędzy poszczególnymi państwami i ich stanowisk odnośnie do konkretnych kwestii. Oprócz oczywistego napięcia pomiędzy tzw. Zachodem a Rosją – które chyba najdobitniej odzwierciedlił śmiech publiki w reakcji na stanowisko wobec konfliktu na Ukrainie, przedstawione przez Ministra S. Ławrowa – wyraźnie zarysowała się również różnica zdań w samym „obozie zachodnim”, widoczna m.in. w amerykańskich i niemieckich pozycjach. Czytaj więcej

DIALOG DLA POKOJU, CZY „KLUB PODŻEGACZY WOJENNYCH”? MUNICH SECURITY CONFERENCE 2015

RAFAŁ SMENTEK

W dniach 6-8 lutego br. planowana jest organizacja 51. edycji Monachijskiej Konferencji Polityki Bezpieczeństwa (Munich Security Conference/MSC), która każdego roku gromadzi polityków, dyplomatów i ekspertów zajmujących się polityką bezpieczeństwa i obrony oraz przemysłem zbrojeniowym. Aktualnie wydarzenie w Monachium jest największym tego typu spotkaniem na świecie, a tematy tam poruszane teoretycznie mogą stanowić impuls do dalszych działań. Jaki jest jednak sens  w organizacji tak kosztownego wydarzenia, podczas którego w dodatku nie zapadają żadne wiążące decyzje? Czytaj więcej

ROSYJSKO-IZRAELSKA WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE ZBROJEŃ

CEZARY SZCZEPANIUK

Rosja i Izrael są jednymi z najważniejszych producentów i eksporterów technologii wojskowych na świecie. Oba te państwa mają dobrze rozbudowane siły zbrojne oraz wysokie wydatki wojskowe. Rosja należy do wielkiej piątki klubu atomowego, a Izrael – choć nigdy oficjalnie nie przyznał się do posiadania arsenału nuklearnego – również uznawany jest za jedno z potencjalnych mocarstw atomowych. Oba państwa łączą poważne – choć zgoła odmienne – wyzwania natury geopolitycznej i bezpieczeństwa międzynarodowego, co zmusiło je do rozwoju nowoczesnego przemysłu obronnego najwyższej jakości, ale także do szukania współpracy technologicznej w dziedzinie zbrojeń. Państwa te nie tylko konkurują, ale także współpracują ze sobą na globalnym rynku technologii wojskowych. Powodów ku tej współpracy jest kilka: Rosja poszukuje nowych, zaawansowanych technologii, zaś Izrael jest ich wiodącym producentem, oba kraje łączą także silne więzy kulturowo-gospodarcze. Współpraca w dziedzinie handlu bronią rozwija się jednak przeważnie jednostronnie: Rosja kupuje od Izraela gotowe systemy, podsystemy i podzespoły, nie wiele jest jednak danych o izraelskich zakupach w Rosji. Czytaj więcej

BEZPIECZEŃSTWO – WARTO ROZMAWIAĆ

DAMIAN DOMAŃSKI,  AON

Centrum Inicjatyw Międzynarodowych patronowało seminarium „Bezpieczeństwo – Warto rozmawiać” zorganizowanemu 28 maja 2014 r.  przez Koło Naukowe CIRUS działające przy Akademii Obrony Narodowej. Tematem przewodnim seminarium były nowe wyznaczniki strategii bezpieczeństwa państw, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. dr Darius Juszczak z Columbia University (DELTA Consluting – Kuwait) oraz dr Janusz Kazimierz Tanas z Swinburne University of Technology (Australia). Nie zabrakło również przedstawicieli ambasad Stanów Zjednoczonych i Australii w Polsce, a także gości z wielu innych ośrodków naukowych w tym m.in. z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, czy Wojskowej Akademii Technicznej.

Seminarium podzielone zostało na dwie sesje plenarne. Ceremonii otwarcia przewodniczył Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk prof. zw. dr hab. inż. Maciej Marszałek. Dziekan powitawszy gości, kadrę i studentów, wygłosił przemówienie, w którym wskazał przede wszystkim na fakt, że tego rodzaju spotkania są bardzo ważnym elementem dydaktyczno – naukowym. Głos zabrał także Prodziekan ds. naukowych WBN prof. zw. dr hab. inż. Waldemar Kitler, który jednoznacznie wskazał na siłę integracji, kształcenia i wychowywania studentów oraz młodych naukowców poprzez właśnie pobudzanie zainteresowania sprawami szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Czytaj więcej

Broń chemiczna a kwestia syryjska

JUSTYNA CYTRYŃSKA

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_The_U.S._Army_-_www.Army.mil_(220).jpg) / Fot. U.S. ArmyWojna domowa w Syrii ewoluowała do dość newralgicznego etapu (z punktu widzenia prawa międzynarodowego), jakim jest użycie broni masowego rażenia. Obie strony są kuszone przez zapasy gromadzonej przez lata broni chemicznej, która docelowo miała być użyta przeciwko Izraelowi. Choć społeczność międzynarodowa nie ma pewności czy to reżim Baszszara al-Asada, czy opozycjoniści posługują się bronią chemiczną, to faktem jest, że samo jej zastosowanie skomplikowało sytuację na tyle, że trudno mówić już o politycznym rozwiązaniu konfliktu, pomimo prób mediacyjnych podjętych niedawno przez Rosję. Czytaj więcej

Biała Księga Bezpieczeństwa RP – Si vis pacem para pacem

KAROLINA LIBRONT

Źródło: Prezydent.plPod koniec maja 2013 r. w Pałacu Prezydenckim uroczyście zaprezentowana została Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Tym samym zwieńczono ponad dwuletnią pracę niemal dwustu ekspertów w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, którzy diagnozowali i opisywali cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną, ochronną, społeczną i gospodarczą. Dokument stanowi swojego rodzaju ofertę programową i koncepcyjną dla instytucji i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo; jednak najważniejszym jego zadaniem pozostaje popularyzowanie debaty o bezpieczeństwie narodowym. Czytaj więcej

Biała Księga 2013 – czyli redefinicja strategii bezpieczeństwa Francji

BARBARA MARCINKOWSKA

Instytucja „białej księgi” analizującej zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego, jak również propozycje środków podejmowanych w celu ich zwalczania znana jest w wielu państwach. To zazwyczaj próba analizy własnych możliwości, zdolności i zasobów w porównaniu do warunków i realiów na arenie międzynarodowej. Rozpoczynając kadencję prezydencką w 2012 roku, François Hollande zapowiedział, że nowa sytuacja międzynarodowa i nowe wyzwania, jakie ze sobą niesie, wymagają redefinicji polityki bezpieczeństwa i obrony Francji, i dlatego podjęte zostaną prace mające na celu opublikowanie nowej Białej Księgi w 2013 roku. Efekty prac specjalnego komitetu powołanego w tym celu możemy oceniać od końca kwietnia. Czytaj więcej

Rynek na wymarciu? Udział KRL-D w międzynarodowym handlu rakietami balistycznymi

KAMIL ŁUKASZ MAZUREK

Korea Północna, w zasadzie od momentu wejścia na globalny rynek rakiet balistycznych (w połowie lat 80-tych XX wieku), była jednym z jego najważniejszych aktorów, dostarczając zarówno całe systemy, jak i podzespoły. Plasując się na trzeciej pozycji, za Związkiem Radzieckim (później Rosją) i Chińską Republiką Ludową, dostarczała rakiety balistyczne i ich elementy głównie państwom znajdującym się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Czytaj więcej