EUROWIZJA (WCIĄŻ) SPOSOBEM NA PROMOCJĘ?

ANNA BIERNACKA RYGIEL

Konkurs piosenki Eurowizji (Eurovision Song Contest, potocznie zwany Eurowizją) odbywa się corocznie, nieprzerwanie od prawie sześćdziesięciu lat. Jest to widowisko muzyczne, polegające na prezentacji na żywo piosenek wykonywanych przez reprezentantów poszczególnych państw europejskich. Po zakończeniu części artystycznej następuje międzynarodowe głosowanie (odbywa się jednocześnie we wszystkich krajach biorących udział w konkursie) i wybór najlepszej piosenki danego roku. Nagrodą jest statuetka oraz możliwość organizacji przez wygrany kraj konkursu w następnym roku. Podczas głosowania każdy kraj przyznaje określoną liczbę punktów kilku wybranym przez siebie państwom zarówno poprzez głosowanie telewidzów, jak i udział jury. Zasadą jest, że dany kraj nie może głosować na swojego reprezentanta. Często uwidaczniają się „przyjaźnie” międzypaństwowe, i tak np. kraje skandynawskie zazwyczaj oddają głosy na siebie nawzajem. Podobnie jak Hiszpania i Portugalia oraz kraje byłej Jugosławii. Jeśli chodzi o Polskę, najczęściej wspierają nas kraje z nami sąsiadujące. Jak będzie  tym razem? Czytaj więcej

Wyzwania polskiej dyplomacji kulturalnej

ALEKSANDRA RADZIWOŃ

be3c0_polska_ue_plakietki2014 to rok wyzwań, ale i ogromnego potencjału dla polskiej dyplomacji publicznej w związku z trzema ważnymi rocznicami przypadającymi na ten rok. Jednak oprócz wydarzeń związanych z obchodami rocznic, Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno rozważyć bardziej długofalowe założenia w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej. Oprócz przyjmowania wytycznych, takich jak chociażby zasady promocji marki „Polska”, niezbędne są poważne reformy, zarówno w ramach samego MSZ, jak i we współpracy resortu z zewnętrznymi partnerami. Czytaj więcej