ARGONAUCI – WIZYTY STUDYJNE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ANNA BIERNACKA-RYGIEL

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej od roku 2016 oferuje urzędnikom wzięcie udziału w zagranicznych wizytach studyjnych w ramach programu Argonauci. Jego celem nadrzędnym jest identyfikacja dobrych praktyk w państwach członkowskich Unii Europejskiej i zaprezentowanie ich w Polsce, nabycie nowych umiejętności oraz wymiana doświadczeń w zarządzaniu administracją i sprawami publicznymi.

Program jest skierowany do tych pracowników administracji publicznej, którzy chcą usprawnić swoją pracę w danym obszarze i uważają, że można to zrobić poprzez wymianę doświadczeń z partnerską instytucją w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Co ważne, należy ciekawe rozwiązania i dobre praktyki zidentyfikować w danej instytucji i następnie podzielić się nimi po powrocie do Polski. Czytaj więcej

10 LAT POLSKI W UE: TO MY, NIE UNIA, ZMIENIAMY POLSKĘ

ANITA SĘK

I minęło… świętowanie dziesiątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej już za nami. Ten krótki tekst nie jest jednak, drodzy Czytelnicy, kolejnym artykułem w zależności od przyjętej opcji ideologicznej albo wychwalającym, albo krytykującym UE. Nie. Celem mojego felietonu jest stwierdzenie: to nie Unia, ale my, Polacy, zmieniamy Polskę. Taki patriotyczny manifest na dziś.

Do napisania artykułu zainspirował mnie  filmik promocyjny “10 lat świetlnych – 10 lat w Unii Europejskiej”.

Niezaprzeczalnie, te setki miliardów euro, które już przypłynęły i jeszcze przypłyną w kolejnych latach wartkim strumieniem z Brukseli, budują nam infrastrukturę: drogi, szpitale, szkoły; wzmacniają naszą gospodarkę sprawiając, że staje się ona bardziej wydajna i innowacyjna, zdolna do konkurencji już nie tylko na skalę regionalną, ale i światową; przede wszystkim jednak, fundusze te rozbudzają potencjał w kolejnych pokoleniach, dając wiarę, że jeśli się chce, można sięgać po to, co naszym rodzicom wydawało się po prostu nieosiągalne.

Jeszcze w szkole średniej zapadły mi głęboko w pamięć słowa Józefa Piłsudskiego: „dla Polski wszystko, z Polakami nic”. Dziś jednak myślę dumnie o moim narodzie – powiedzmy sobie bowiem szczerze: tego skoku cywilizacyjnego nie zrealizowano by bez naszego, Polaków, udziału. Czytaj więcej

Czy maszyna zastąpi człowieka?

RAFAŁ BILL

Maitri, licencja_CCOd jakiegoś czasu krąży w mediach informacja, że Foxconn, jeden z najważniejszych dostawców podzespołów do iPhonów, planuje przeprowadzić ogromną inwestycję w swoich fabrykach zlokalizowanych w Chinach, instalując roboty automatycznie wykonujące pracę w miejsce nisko wykwalifikowanych robotników. Powodów jest kilka, m.in. wzrastające koszty siły roboczej wynikające z żądań pracowników o zwiększenie wynagrodzenia i pojawiające się skandale związane z samobójstwami osób zatrudnionych w ośrodkach produkcji Foxconna, spowodowane przeciążeniem i stresem pracy. O ile Apple jest ważną firmą na rynku telekomunikacyjnym, to w skali makro nie odgrywa aż takiej roli. Podobnie nie powinna znaczyć wiele informacja pochodząca od przedstawicieli Foxconnu. Jednak w ich słowach jest ukryta zapowiedź nowego zjawiska o przełomowym znaczeniu. Czytaj więcej