ARGONAUCI – WIZYTY STUDYJNE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ANNA BIERNACKA-RYGIEL

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej od roku 2016 oferuje urzędnikom wzięcie udziału w zagranicznych wizytach studyjnych w ramach programu Argonauci. Jego celem nadrzędnym jest identyfikacja dobrych praktyk w państwach członkowskich Unii Europejskiej i zaprezentowanie ich w Polsce, nabycie nowych umiejętności oraz wymiana doświadczeń w zarządzaniu administracją i sprawami publicznymi.

Program jest skierowany do tych pracowników administracji publicznej, którzy chcą usprawnić swoją pracę w danym obszarze i uważają, że można to zrobić poprzez wymianę doświadczeń z partnerską instytucją w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Co ważne, należy ciekawe rozwiązania i dobre praktyki zidentyfikować w danej instytucji i następnie podzielić się nimi po powrocie do Polski. Czytaj więcej

Wyzwania polskiej dyplomacji kulturalnej

ALEKSANDRA RADZIWOŃ

be3c0_polska_ue_plakietki2014 to rok wyzwań, ale i ogromnego potencjału dla polskiej dyplomacji publicznej w związku z trzema ważnymi rocznicami przypadającymi na ten rok. Jednak oprócz wydarzeń związanych z obchodami rocznic, Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno rozważyć bardziej długofalowe założenia w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej. Oprócz przyjmowania wytycznych, takich jak chociażby zasady promocji marki „Polska”, niezbędne są poważne reformy, zarówno w ramach samego MSZ, jak i we współpracy resortu z zewnętrznymi partnerami. Czytaj więcej

Marka POLSKA czyli „Polska zasila”

ALEKSANDRA RADZIWOŃ

logo polskiej organizacji turystycznej25 października Rada Promocji Polski przyjęła „Zasady komunikacji marki POLSKA”. Celem sporządzenia tego dokumentu było stworzenie uniwersalnej „narracji” dotyczącej marki „POLSKA”, którą będzie można się posługiwać zarówno w obszarze kultury, jak i biznesu czy polityki. Zgodnie ze swoim założeniem, „Zasady” koncentrują się na „(…) cechach Polski i Polaków, które stanowią największy potencjał do zbudowania wyróżnialnego i atrakcyjnego wizerunku marki narodowej na rynku lokalnym i za granicą”. Według autorów  do tych cech należą: intensywność („coś nas ciągle i stale gna do przodu”), zaangażowanie („Jesteśmy narodem z lekkim, pozytywnym ADHD.”), nie pozostawianie obojętnym (czyli słynna polska gościnność ubrana w nieco bardziej chwytliwy nagłówek) oraz umiejętność płynięcia pod prąd („potrafimy wymyślić coś z niczego”). Czytaj więcej

Problem z ubojem rytualnym – problem z diasporą żydowską

 JUSTYNA CYTRYŃSKA
Ilustracja z XV wieku przedstawiająca szechitę - żydowski ubój rytualny

Ilustracja z XV wieku przedstawiająca szechitę – żydowski ubój rytualny

Odrzucenie przez Sejm rządowego projektu ustawy dopuszczającej ubój rytualny w Polsce rzuciło cień na dobre stosunki z Izraelem. Ostre oświadczenie wystosowane przez izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wtórujące mu głosy społeczności żydowskiej wymusiły na Polsce potraktowanie sprawy bardzo delikatnie. Obserwując bieg ostatnich wydarzeń, pozostaje zapytać jak długo jeszcze zaszłości historyczne i wrażliwości na sprawy żydowskie będą warunkować relację na linii Warszawa – Tel Awiw. Czytaj więcej

Wszechmiar bezpieczeństwa – kilka uwag o Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP

KAMIL ŁUKASZ MAZUREK

biala_ksiegaW maju 2013 roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), przy współpracy z innymi instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami akademii i niezależnymi badaczami, przygotowało pierwszą w historii Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Ta około 250-stronicowa publikacja stanowi obecnie najbardziej całościowe dzieło dotyczące bezpieczeństwa państwa stworzone przez podmiot administracji państwowej oraz wskazuje na wzrost zainteresowania tą tematyką w kręgach prezydenckich i rządowych. Czytaj więcej

Czy i kiedy Polska powinna wejść do strefy euro? (cz. 2)

RAFAŁ BILL, Program Wolnościowy

fot. ZBPoniższy artykuł jest drugą częścią rozważań dotyczących wejścia Polski do kolejnego etapu Unii gospodarczo-walutowej, określanej jako strefa euro. Poprzednio zostały przedstawione i omówione potencjalne korzyści i szanse, jakie kraj nad Wisłą może uzyskać w momencie akcesji do wspólnego obszaru walutowego. Przyszła kolej na drugą stronę medalu – koszty i zagrożenia związane z euro. Omówione w następnych akapitach zagadnienia na pewno nie wyczerpują w pełni tematu, jednak pozwalają na prowadzenie debaty publicznej nad ważną decyzją, jaką jest akcesja do eurogrupy. Czytaj więcej

„Rosyjski marsz”, czyli kilka zdań o Dniu Jedności Narodowej Rosjan

EWA SZKOP*

Obchodzony niedawno przez Rosjan Dzień Jedności Narodowej przypada w rocznicę wygnania Polaków z Kremla w 1612 r. Mimo że znacząca część polskich mediów podkreśla antypolski charakter tego święta, większość społeczeństwa rosyjskiego nie łączy 4 listopada z Polską. Co więcej, gros Rosjan nie popiera przeniesienia święta państwowego z 7 na 4 listopada, a idea Dnia Jedności Narodowej jest im zupełnie obca. 

Czytaj więcej

Nowy początek Trójkąta Weimarskiego?

ALEKSANDRA RADZIWOŃ, Weimar Youth Forum 

7 września w Pałacu Prezydenckim odbyło się wręczenie Nagrody im. Adama Mickiewicza, przyznawanej przez Komitet Wspierania Współpracy Polsko-Niemiecko-Francuskiej. Komitet już od siedmiu lat nagradza osoby bądź instytucje, które wniosły szczególny wkład w rozwój współpracy między krajami Trójkąta Weimarskiego. Co roku są przyznawane trzy nagrody, po jednej dla każdego kraju. W tym roku nagrodę otrzymali: prof. Michał Kleiber (Polska) – były minister nauki, obecnie przewodniczący Polskiej Akademii Nauk; dr Jack Lang (Francja) – wieloletni minister kultury Republiki Francuskiej; oraz prof. Rita Süssmuth (Niemcy) – była przewodnicząca niemieckiego Bundestagu z ramienia CDU, działająca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Czytaj więcej

CIM Poleca: Konferencja „Jak czytać ekonomię?”

CIM, Rafał Bill

Globalny kryzys ekonomiczny po raz pierwszy w historii uderza powrotną falą. Sytuacja jest zła, a wydarzenia w strefie euro ciągną globalną gospodarkę w dół. Grecja znów znajduje się na pierwszych stronach gazet i wszyscy głośno zastanawiają się, kiedy Grecja opuści strefę wspólnej waluty. Drugie ważne pytanie to: jak wpłynie to na sytuację makroekonomiczną państw na świecie, w szczególności Polski?  Czytaj więcej

Polska jako gracz

FILIP DELEŻYŃSKI

Pomijając oczywiste globalne skutki gospodarcze, kryzys, zapoczątkowany upadkiem jednego z największych amerykańskich banków inwestycyjnych, wpłynął w znaczącym stopniu również na układ sił politycznych w Europie. O ile można bylo traktować z pewnym przymrużeniem oka rozsławioną już na cały świat tzw. ”zieloną wyspę pośrodku morza recesji”, która w dobie polehmanowej jako jedyna w Unii Europejskiej osiągnęła wzrost gospodarczy na plusie, o tyle dzisiejsze dobre wyniki makroekonomiczne polskiej gospodarki należy traktować całkowicie serio.  Czytaj więcej