Prezydencja Grecji w Radzie Unii Europejskiej

ANNA BIERNACKA-RYGIEL

logo grecjaZ dniem 1 stycznia 2014 Grecja, już po raz piąty od czasu jej wstąpienia w struktury Wspólnoty Europejskiej w roku 1981, obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, a tym samym rozpoczyna się półroczna prezydencja tego kraju w UE. W czasie swojego półrocza prezydencja danego kraju kieruje posiedzeniami na wszystkich szczeblach, proponuje kierunki prac oraz wypracowuje kompromisy konieczne w procesie decyzyjnym Rady. Jedynie Rada do Spraw Zagranicznych nie podlega przewodnictwu prezydencji. Od wejścia w życie Traktatu z Lizbony przewodniczy jej bowiem Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Czytaj więcej

Prezydencja: Think Global – Act European!

ANITA SĘK

Dwa tygodnie temu, dwa tygodnie przed rozpoczęciem polskiego przewodnictwa w Radzie UE: 15 czerwca br. w pałacu Egmont Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Belgii 16 europejskich think-tanków przedstawiło zebranym gościom: politykom, dziennikarzom, unijnym i krajowym urzędnikom, akademikom oraz przedstawicielom sektora NGO, swoje rekomendacje dla rozpoczynającego się nowego Trio Prezydencji.

Czytaj więcej

Nie taka prezydencja straszna

TOMASZ PAWŁUSZKO

Rozpoczynająca się z początkiem lipca 2011 roku prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej budzi wiele emocji. Coraz częstsze są jednocześnie postulaty aby prezydencji nie przeceniać. Należy raczej wystrzegać się oczekiwania po niej realnych, materialno-politycznych korzyści w postaci „załatwiania konkretnych polskich interesów”. Sama natomiast instytucja prezydencji powie nam wiele o problemach i zasadach polityki wewnątrz systemu europejskiego. Zarówno więc badacze, jak i zwykli obywatele zyskają możliwość regularnej obserwacji wielu wydarzeń oraz poznawania licznych zagadnień z zakresu spraw europejskich.
Czytaj więcej

Europejski Chavez kieruje Unią

ANITA SĘK

fot. A. Sęk

W listopadzie 2010r. Węgierskie Towarzystwo Europejskie wydało oświadczenie, w którym „wyraża głębokie zaniepokojenie polityką prowadzoną przez rząd u progu węgierskiej prezydentury Unii Europejskiej. (…) dzięki zachowaniu rządu sprzecznemu z podstawowymi normami demokracji, możemy trafić wprost na peryferie europejskiej polityki i życia intelektualcnego.” Jakich czynów dopuściły się madziarskie władze, że wywołało to nie tylko protest ze strony społeczeństwa węgierskiego, ale i instytucji Unii Europejskiej?

Czytaj więcej