OBLĘŻONA FORTECA EUROPA: REFLEKSJE PO PAŹDZIERNIKOWYM SZCZYCIE RADY EUROPEJSKIEJ

MARTA MAKOWSKA

Kolejny unijny szczyt za nami. Polityka migracyjna stanowiła jeden z kluczowych tematów agendy, jednak żadnych przełomowych decyzji nie podjęto. Warto natomiast przeanalizować wyraźne przesunięcie akcentów z polityki wewnętrznej (kwestia solidarnej odpowiedzialności i implementacji decyzji o relokacji z września zeszłego roku) na działania w sferze zewnętrznej, oparte o uszczelnienie granic oraz współpracę z państwami pozaeuropejskimi, które w zamyśle mają powstrzymać jak największą liczbę migrantów przed dotarciem na terytorium UE. Konkluzje szczytu nie napawają optymizmem: działania Europy są reaktywne i w niewielkim tylko stopniu odpowiadają na problemy, które mogą się pojawić w przyszłości. Czytaj więcej

  KRAJOBRAZ EUROPEJSKIEGO SEKTORA ZBROJENIOWEGO W ROK PO SZCZYCIE RADY EUROPEJSKIEJ

KAMIL ŁUKASZ MAZUREK

20 stycznia minął dokładnie rok i miesiąc od zakończenia grudniowego szczytu Rady Europejskiej, poświęconego m.in. kwestiom bezpieczeństwa i obrony w Europie, włączając w to sprawy jej przemysłu i rynku zbrojeniowego. O postanowieniach szczytu pisałem już tym blogu. Dla przypomnienia warto wspomnieć, że sam szczyt do przełomowych zdecydowanie nie należał, a sformułowania zawarte w jego dokumencie konkludującym wpisały się w (od lat stosowaną) „euromowę” o potrzebie ściślejszej współpracy, rozwoju europejskiego rynku uzbrojenia i wzmacniania przemysłu zbrojeniowego w Europie. Chociaż samo grudniowe spotkanie głów państw i szefów rządów wiele do omawianej materii nie wniosło, to w przeciągu ostatniego roku zaszły pewne zmiany w krajobrazie sektora zbrojeniowego oraz, co ważniejsze, wyłoniły się interesujące perspektywy na przyszłość. Czytaj więcej

Czy to się mogło udać? Czyli krajobraz WPBiO po grudniowym szczycie Rady Europejskiej

KAMIL ŁUKASZ MAZUREK

EU map„Cameron górą! Hollande i van Rompuy pobici.” – tak właśnie mogłyby brzmieć nagłówki największych europejskich gazet po szczycie Rady Europejskiej w dniach 19-20 grudnia 2013 roku. Mogłyby, gdyby tylko europejska opinia publiczna oraz klasa polityczna przywiązywały większą wagę do spraw bezpieczeństwa i obrony, będących przecież podstawowymi funkcjami państwa, na które jednak mało kto współcześnie w Europie zwraca już uwagę. Czytaj więcej