Prof. Richard Pipes o rosyjskiej opinii publicznej na Warsaw East European Conference 2012

ANITA SĘK, Youth Eastern Partnerhsip Programme

380 uczestników z całego świata: eksperci akademiccy, studenci, doktoranci, dziennikarze, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, fundacji i think-tanków, w tym prawie 150 prelegentów, głównie z Polski, Ukrainy i Rosji oraz krajów bałtyckich, kaukaskich i wyszehradzkich, Białorusi, Mołdowy, Rumunii, Francji, Belgii, Holandii, Grecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Australii, uczestniczyło w trwającej cztery dni (15 – 18 lipca br.)  międzynarodowej konferencji Warsaw East European Conference 2012 „Old and New. Past, Present and Future of the Post-Communist World”, zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Czytaj więcej