Prof. Richard Pipes o rosyjskiej opinii publicznej na Warsaw East European Conference 2012

ANITA SĘK, Youth Eastern Partnerhsip Programme

380 uczestników z całego świata: eksperci akademiccy, studenci, doktoranci, dziennikarze, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, fundacji i think-tanków, w tym prawie 150 prelegentów, głównie z Polski, Ukrainy i Rosji oraz krajów bałtyckich, kaukaskich i wyszehradzkich, Białorusi, Mołdowy, Rumunii, Francji, Belgii, Holandii, Grecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Australii, uczestniczyło w trwającej cztery dni (15 – 18 lipca br.)  międzynarodowej konferencji Warsaw East European Conference 2012 „Old and New. Past, Present and Future of the Post-Communist World”, zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Czytaj więcej

YEaP Newsletter 13 has just been published!

ZSUZSANNA VEGH, YEaP Newsletter Editor-in-chief

After the short winter break our exams forced us to take, the newsletter  of Youth Eastern  Partnership  is  back with  its  latest  and  maybe somewhat unusual issue. Our most   faithful   readers might  have  gotten  used to us covering  issues  of  high politics,  however,  this  time we  decided  to  look  at the civil societies of  Eastern Partnership countries. Czytaj więcej