#EU60: EUROPA WIELU MILITARNYCH PRĘDKOŚCI?

GRZEGORZ GOGOWSKI

Niedawna 60. Rocznica podpisania Traktatów Rzymskich jest postrzegana jako dobra okazja do dyskusji nad reformami, których tak bardzo potrzebuje Unia Europejska. W dziedzinie obronności, potrzeba takiej formy istniała od początku procesu integracji europejskiej. Ze względu na odmiennie i trudne do pogodzenia podejścia państw członkowskich oraz możliwość korzystania z gwarancji amerykańskich – pomimo kilku prób – nie została ona jednak zrealizowana.

Warto zwrócić uwagę na zagadnienie istotne dla właściwego rozumienia problematyki integracji obronnej Europy. Opierając się na nazewnictwie stosowanym w oficjalnych dokumentach unijnych, należy odróżniać „bezpieczeństwo” od „obrony”. Zgodnie z ową praktyką obronę rozumie się jako dziedzinę obejmującą planowanie i użycie siły wojskowej, podczas gdy bezpieczeństwo odniesiono do spraw „miękkich”, takich jak zaopatrzenie w broń i rozbrojenie. Z punktu widzenia tego rozróżnienia Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), stanowiąca obecnie platformę rozwoju integracji militarnej państw członkowskich UE, została skoncentrowana na problematyce bezpieczeństwa, jedynie w niewielkim stopniu notując postęp w dziedzinie obrony. Dobrze wpisuje się to w polityczną rzeczywistość, w której większość państw europejskich preferuje pozostawienie działań militarnych w kompetencjach NATO, uznając że UE powinna prowadzić wyłącznie działania o niskiej intensywności. W ten sposób z WPBiO uczyniono mało efektywny instrument jedynie w niewielkim stopniu wykorzystujący swoje potencjalne możliwości. Przez co, często podnoszona w dyskursie europejskim potrzeba uzyskania przez UE „strategicznej autonomii”, wydaje się całkowicie nierealna. Czytaj więcej

ROSYJSKO-IZRAELSKA WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE ZBROJEŃ

CEZARY SZCZEPANIUK

Rosja i Izrael są jednymi z najważniejszych producentów i eksporterów technologii wojskowych na świecie. Oba te państwa mają dobrze rozbudowane siły zbrojne oraz wysokie wydatki wojskowe. Rosja należy do wielkiej piątki klubu atomowego, a Izrael – choć nigdy oficjalnie nie przyznał się do posiadania arsenału nuklearnego – również uznawany jest za jedno z potencjalnych mocarstw atomowych. Oba państwa łączą poważne – choć zgoła odmienne – wyzwania natury geopolitycznej i bezpieczeństwa międzynarodowego, co zmusiło je do rozwoju nowoczesnego przemysłu obronnego najwyższej jakości, ale także do szukania współpracy technologicznej w dziedzinie zbrojeń. Państwa te nie tylko konkurują, ale także współpracują ze sobą na globalnym rynku technologii wojskowych. Powodów ku tej współpracy jest kilka: Rosja poszukuje nowych, zaawansowanych technologii, zaś Izrael jest ich wiodącym producentem, oba kraje łączą także silne więzy kulturowo-gospodarcze. Współpraca w dziedzinie handlu bronią rozwija się jednak przeważnie jednostronnie: Rosja kupuje od Izraela gotowe systemy, podsystemy i podzespoły, nie wiele jest jednak danych o izraelskich zakupach w Rosji. Czytaj więcej

Azja wciąż czołowym importerem uzbrojenia

PAWEŁ BIEŃKOWSKI

Chiński myśliwiec stealth J-20

Marzec przyniósł publikację danych, które zwykły wzbudzać długotrwałe dyskusje analityków światowego bezpieczeństwa. Chodzi tu zwłaszcza o ogłoszenie przez władze Chińskiej Republiki Ludowej wartego 91,5 mld USD budżetu wojskowego na 2011 rok oraz uplasowanie się Indii na pierwszym miejscu listy światowych importerów uzbrojenia. Jakie stąd implikacje dla bezpieczeństwa w regionie?

Czytaj więcej